Disclaimer

Kitesurfshop is gespecialiseerd in kitesurfen en de producten en diensten die hier betrekking op hebben. Iedere werknemer binnen Kitesurfshop en Kitereparatie kitesurft zelf ook en zal je hierdoor passend advies kunnen geven vanuit het perspectief van een kiter.

Weliswaar zorgt dit ervoor dat alles wat we doen voortvloeit uit jarenlange kennis en ervaring, op het gebied van kitesurfen. De teksten op deze website zijn ook door onszelf geschreven, maar dat neemt ondanks deze uitgebreide ervaring en kennis niet weg dat er misschien her en der een typefoutje of ander foutje doorheen glipt. Daarom kunnen aan geen van deze teksten rechten worden ontleent.

 

© Copyright Kitesurfshop:

We hebben deze teksten met zo veel mogelijk aandacht geschreven. Logischerwijs en tenzij anders vermeld berusten dus alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die je op deze site (Kitesurfshop.nl, Kitereparatie.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Kitesurfshop.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Kitesurfshop, toestemming vind plaats in combinatie met een rekening.